Scholen

Scholen hebben een grote verantwoordelijkheid. In het onderwijs wordt het fundament gelegd voor een kansrijke toekomst. Passende verlichting in de school zorgt ervoor dat leerlingen en leraren optimaal presteren en zich op hun gemak voelen in de schoolomgeving. Daarnaast zorgen duurzame installaties voor een maandelijkse energiebesparing. Leerkes biedt oplossingen op maat voor duurzame installaties en dynamische verlichting in scholen. We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen. Vanaf het begin volgen we uw wensen, denken we actief met u mee én denken we vóóruit. Zo zorgen we voor een optimale installatie, vanzelfsprekend binnen de planning en het beschikbare budget.