Het bestaande gemeentehuis in Veenendaal kreeg in 2011 een nieuw gezicht. De nieuwbouw werd dankzij een atrium gekoppeld aan het bestaande pand. Het ontwerp verdubbelde het bestaande gebouw in oppervlak. Leerkes verrichtte de complete E-installatie en W-installatie in het vernieuwde pand. Hierbij is rekening gehouden met de duurzaamheid van het pand en de openbare functie die het heeft in de gemeente.