Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor de goede staat van onderhoud van de elektrotechnische installaties. Bij schade of ongelukken zijn zij namelijk direct aangesprakelijk. Regelmatige inspecties zijn daarom niet alleen verplicht, maar ook van levensbelang. Leerink is officieel bevoegd en gecertificeerd om inspecties en keuringen uit te voeren conform NEN3140 en NEN1010.

Praktische richtlijnen

NEN-normen zijn geen wetten maar afspraken. Praktische richtlijnen die voor en door de installatiebranche zijn gemaakt. Deze praktische richtlijnen bevatten de minimumveiligheidseisen waaraan installaties in de woning-, de utiliteitsbouw en in de industrie moeten voldoen. Voor zowel de nieuwe installaties conform de NEN1010 als de bestaande installaties conform NEN3140 verzorgt ons installatiebedrijf uw inspecties.

Uitgebreide keuring

Naast een visuele controle verzorgen wij ook een thermoscan. Na de keuring ontvangt u een uitgebreid inspectierapport over de staat van uw installatie. De verbeterpunten worden duidelijk aangegeven en kunnen naar wens worden aangepast door Leerkes. Door de staat van uw installatie regelmatig te controleren, signaleren we problemen snel en kunnen we calamiteiten verminderen.