Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn op te vragen bij Leerkes.